Inversions

 

Per tal d’adaptar-nos a les noves tecnologies i dins el seu pla de millora continua, Nutrex Pinsos SL ha realitzat reformes per millorar els seus processos de fabricació. Aquestes millores han estat subvencionades, dins el programa FEADER, per la Unió Europea i la Generalitat de  Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.