Nutrex participa en el projecte de recerca C3.

30/03/2021

Projecte dedicat a la investigació de noves fonts alternatives d'alimentació animal.

 

En el seu afany de recerca en innovació, Nutrex participa en el projecte: C3. NOVES FONTS ALTERNATIVES D'ALIMENTACIÓ ANIMAL, que té com a objectiu principal: estudiar la viabilitat en l'obtenció de pinsos i productes d'alimentació animal per aviram basats en noves fonts alternatives. Aquests projecte ha estat finançat a través de l'Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Els resultats esperats per aquest projecte són:

    • Caracteritzar detalladament la composició de nutrients dels subproductes per a identificar i seleccionar aquells que permetin una màxima eficiència de la cria del Tenebrio molitor.
    • Optimitzar la cria del Tenebrio molitor com a ingredient proteic per a la formulació de pinso d'alt valor biològic.
    • Formular productes d'alimentació animal, en base a una font de proteïna alternativa com són els insectes.